Mülki İdare Amiri/Vali Yrd.
mulkiidareamiri

GÜVENLİK BİLİNCİ EĞİTİMİ AÇIKLAMA VE TALİMATLAR

Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (SHT 17.2) ve Atatürk Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi gereği Atatürk Havalimanında görev yapan ve yapacak tüm personelin Sivil Havacılık Güvenliği Güvenlik Bilinci Temel Eğitimi alması gerekmektedir. Sivil Havacılık Güvenliği Güvenlik Bilinci Eğitimi Başarı Sertifikası olmayan kişilere Atatürk Havalimanı Giriş Kartı verilmez.

Güvenlik Bilinci Eğitimi Başarı Sertifikası Üç (3) yıl süre ile geçerlidir. Temel Eğitim Sertifikasının geçerlilik tarihinin bitiminde Giriş Kartları otomatik olarak kullanıma kapanır. 3 yılda bir Tazeleme (yenileme) Eğitimi almak mecburidir.

Temel ve Tazeleme (Yenileme) Eğitimleri Mülki İdare Amirliğimiz bünyesinde Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB) tarafından verilmekte olup, talep durumuna göre Eğitim açılmaktadır.

 


TEMEL EĞİTİMLER;

  1. Temel Eğitimlere randevu alabilmek için kurum/kuruluş yetkilileri tarafından “Temel Eğitim Müracaat Formu” tam ve eksiksiz olarak doldurularak Pazartesi günleri saat 08.30 – 15.30 arası egitim@ataturkhavalimani.gov.tr adresine mail ortamında gönderilecektir. Ekinde başvuru formu olmayan mailler, eksik doldurulan formlar ve bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Müracaatlar başvuru sırasına göre değerlendirilerek salon kontenjanına göre randevu verilecek ve mail adresine eğitim günü ve saati bildirilecektir.
  3. SHT 17-2 gereği belli sayının üstüne eğitim verilmediğinden eğitim randevusu verilen başvurular haricinde kimse eğitime alınmayacaktır.
  4. Eğitime katılan personelin Sivil Havacılık Güvenliği Güvenlik Bilinci Eğitimi Başarı Sertifikası Mülki İdare Amirliği tarafından tanzim edilecek ve eğitimden bir gün sonra ilgili şirket yetkilileri tarafından Mülki İdare Amirliğinden teslim alınacaktır.

 


TAZELEME EĞİTİMLERİ;

  1. Tazeleme (Yenileme) Eğitimlerine randevu alabilmek için kurum/kuruluş yetkilileri tarafından “Tazeleme Eğitimi Müracaat Formu” tam ve eksiksiz olarak doldurularak Perşembe günleri saat 08.30 – 15.30 arası egitim@ataturkhavalimani.gov.tr adresine mail ortamında gönderilecektir. Ekinde başvuru formu olmayan mailler, eksik doldurulan formlar ve bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.
  2. Müracaatlar başvuru sırasına göre değerlendirilerek salon kontenjanına göre randevu verilecek ve mail adresine eğitim günü ve saati bildirilecektir.
  3. SHT 17-2 gereği belli sayının üstüne eğitim verilmediğinden eğitim randevusu verilen başvurular haricinde kimse eğitime alınmayacaktır.
  4. SHT 17.2’nin 12. Maddesi 3. bendi gereği Tazeleme Eğitimleri Temel Eğitim bitiş tarihinden 2 ay önce veya 2 ay sonrasında verilebileceğinden, Tazeleme Eğitimi için randevu verilen personellerin Temel Eğitim Başarı Sertifikasını/fotokopisini veya en son aldığı Yenileme Eğitimi Sertifikasının fotokopisini yanında bulundurmaları gerekmektedir.
  5. Tazeleme Eğitimine katılan personelin Sivil Havacılık Güvenliği Güvenlik Bilinci Eğitimi Başarı Sertifikası Mülki İdare Amirliği tarafından tanzim edilecek ve eğitimden bir gün sonra ilgili şirket yetkilileri tarafından Mülki İdare Amirliğinden teslim alınacaktır.

MAİL ADRESİ: egitim@ataturkhavalimani.gov.tr

İhbar Şikayet