MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının aşağıda yazılı maddeleri gereği Havalimanlarında çalışacak personeller için Özgeçmiş Araştırması yapılması ve bu belgenin saklanması zorunludur.

Özgeçmiş Araştırmaları

MADDE 128– (1) Uluslararası ve ulusal kurallar uyarınca bir özgeçmiş araştırması en az aşağıdakileri içerir:

  1. Belgesel delil temelinde kişinin kimliğinin belirlenmesi;
  2. Belgesel delil temelinde en az önceki 5 yıl süresince tüm ikamet yeri/ülkelerinde sabıka kayıtları ve
  3. Belgesel delil temelinde en az önceki 5 yıl süresince istihdam, eğitim ve herhangi bir boşluğun incelenmesi.

(2) Uluslararası ve ulusal kurallar uyarınca bir istihdam öncesi araştırma aşağıdakileri içermelidir:

  1. Belgesel delil temelinde kişinin kimliğinin belirlenmesi;
  2. Kişinin en az önceki 5 yıl süresince tüm ikamet yeri/ülkelerinde herhangi bir cezai geçmişin detaylarını veren bir beyan imzalamasını istemesi ve
  3. Belgesel delil temelinde En az önceki 5 yıl süresince istihdam, eğitim ve herhangi bir boşluğun incelenmesi.

(3) İlave olarak; özgeçmiş ve istihdam öncesi araştırma, kişinin kamuya açık olmayan güvenlik hassasiyetli bilgiye erişimini içeren herhangi bir güvenlik eğitimine girmeden önce tamamlanır. Özgeçmiş kontrolleri beş yılı aşmayan aralıklarla düzenli biçimde işletme tarafından tekrarlanır.

(4) Devlet memurları/kamu görevlilerinin özgeçmiş araştırmaları ücretsiz izin, açığa alınma ve istifa edip geri dönme gibi durumlarda yapılır. Ancak risk ve tehdit durumunda ayırım yapılmadan tüm havalimanı personelinin özgeçmiş araştırması yapılır.

İşe alım süreci

MADDE 129– (1) İşe alım süreci en az yazılı bir başvuruyu ve kabiliyet ve yetilerin ilk değerlendirmesini sağlamak için tasarlanan bir mülakat aşamasını içerir.

(2) Güvenlik kontrollerini uygulamak için işe alınan kişiler, görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan zihinsel ve fiziksel kabiliyet ve yetilere sahip olmalıdır ve işe alım sürecinin başlangıcında bu gerekliliklerin yapısından haberdar edilirler. Bu kabiliyet ve yetiler işe alım sürecinde ve herhangi bir deneme döneminin tamamlanması öncesinde değerlendirilir.

(3) İşe alım kayıtları; Herhangi bir değerlendirme testinin sonuçları da dahil işe alım kayıtları tüm işe alınan kişiler için en az sözleşmeleri süresince saklanır.


Özgeçmiş Araştırması Formu Örneğini İndirin

İhbar Şikayet