MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formları aşağıdaki şeklide doldurulacaktır.

Ek-1 igsguvsor-topluevr

Ek-3 guvenlik-sorusturma-formu-bos

1-Personel Ek-1 ve Ek-3 formu dijital olarak dolduracak.

2-Personel doldurduğu ek-3 formdan 2 nüsha çıktı alıp fotoğraf yapıştırarak (dijital olarakda ekleyebilir) 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyecek ve birim amirine imzalatıp onaylatacak.

3-Personel doldurduğu ek-1 formunun DİJİTALİNİ ( EXCELL), 2 nüsha fotoğraflı form çıktısı ve 1 adet nüfus cüzdan fotokopisini arşiv araştırmasından sorumlu (insan Kaynakları, personel şef. Vs.) kişiye teslim edecek.

4-Sorumlu Kişi ek-3 formundaki kağıt çıktı ile ek-1 dijital formu sıraya koyacak. ( Örn. Ek-1 in 8. Sırasında   Ali ÖRNEK varsa teslim edilen Ek-3 Form çıktısının sıralamasında da 8. Sırada Ali ÖRNEK (aynı kişi) olacak)

6–Personelin teslim ettiği kağıt ortamındaki Ek-3 formları ve nüfus cüzdanı fotokopilerini ve Dijital Ek-1 formlarını (CD ortamında) üst yazı ile elden Mülki İdare Amirliğine Teslim Edecek.

İhbar Şikayet