MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB)

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının (MSHGP) 27. Maddesinde Havalimanlarında, alınan güvenlik önlemlerini test etmek, denetlemek, incelemek, araştırmak ve geliştirmek amacıyla, Mülki İdare Amiri’ne bağlı, Havalimanı Güvenlik Komisyonuna üye veren kurum/kuruluş temsilcileri ile gerektiğinde havalimanında faaliyeti bulunan diğer kurum/kuruluş personelinden üye katılımıyla Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulur denilmektedir.

Birim haftada 1 kez toplanır. Ayrıca gerektiği hallerde ilaveten toplanabilir

Birimin sekretarya hizmetlerini Emniyet Şube Müdürlüğü yapar ve birimin başkanlığını da bu kurumun temsilcisi yürütür.

Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi’nin Görevleri (EADB)

  • Havalimanı güvenlik Programı, muhtemel harekât tarzı planı örnek planlardaki esaslar doğrultusunda havalimanına özgü hazırlamak,
  • Güvenlik Komisyonu toplantısı öncesi hazırlık amacıyla toplanarak, gündemle ilgili hususlarda ve yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayarak komisyona sunmak,
  • Havalimanında İç Kalite Kontrol Programı çerçevesinde haberli ve habersiz olarak sürekli denetleme, test faaliyetlerini yapmak, cihaz testlerini yapmak ve kayıtları tutmak ile denetleme raporlarını güvenlik komisyonuna sunmak,
  • SHT-17.2 talimatına göre yetkilendirildiği alanlarda personelin eğitimlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
  • Havalimanı güvenlik komisyonu’nun çalışma gerektiren hususlarla ilgili görevlendirmelerini yerine getirmek ile görevlidir.

İletişim: 0212 463 77 77 Dahili: 3212

E-posta: ahleadb@ataturkhavalimani.gov.tr

İhbar Şikayet