MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Havalimanı Güvenlik Komisyonu

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programının (MSHGP) 25. Maddesinde Havalimanlarında, MSHGP’nin ve havalimanı güvenlik programının uygulanmasını, havalimanında bulunan havacılık işletmeleri ve diğer paydaşlar ile koordinasyonun sağlanması ile Mülki İdare Amirliğinin görevlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak yamacıyla Havalimanı Güvenlik Komisyonu oluşturulur denilmektedir.

İlgi madde gereği Havalimanımızda da Güvenlik Komisyonu oluşturulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.

Güvenlik komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur;

 • Mülki İdare Amiri (başkan)
 • Havalimanı İşleticisinin Yöneticisi veya temsilcisi (güvenlik müdürü ile birlikte katılabilir)
 • Emniyet Şube Müdürü,
 • Jandarma Birlik Komutanı (varsa),
 • Gümrük Müdürü,
 • Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü/Bölge Amiri(varsa),
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Temsilcisi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü temsilcisi(varsa),
 • Sağlık Bakanlığının havalimanında görevli daimi temsilcisi
 • Terminal işleticisinin havalimanında görevli yöneticisi (güvenlik müdürü ile birlikte katılabilir)
 • THY A.O. Genel Müdürlüğü temsilcisi (varsa),
 • Yerli havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği daimi temsilcisi,
 • EADB başkanı,
 • Yabancı havacılık işletmelerinin üye olduğu organizasyonun görevlendireceği daimi temsilcisi,
 • Toplantı konusu ve gündeme ilişkin olarak misafir veya gözlemci statüsünde temsilciler toplantıya çağırılabilir.

Yukarıda belirtilen Bakanlık/Kurum/Kuruluşlardan havalimanında faaliyeti bulunmayanların güvenlik komisyonuna dâhil edilip edilmeyeceğine Mülki İdare Amirince karar verilir.

Güvenlik Komisyonu üyesi kuruluşların, varsa, güvenlik sorumluları ile terminal/havalimanı güvenliğini sağlayan şirketin havalimanındaki en üst düzey yetkilisinin de toplantılara katılımı sağlanır.

Güvenlik Komisyonu’na gerektiğinde, kamu ve özel sektöre ait diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağrılabilir.

Güvenlik Komisyonu’nun sekretarya görevi Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

İhbar Şikayet