MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formlarının düzenlenmesi işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

  1. Personel Ek-1 ve Ek-3 formu dijital olarak dolduracak.

  2. Personel doldurduğu Ek-3 formdan 2 nüsha çıktı alıp fotoğraf yapıştırarak (dijital olarakda ekleyebilir) 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyecek ve birim amirine imzalatıp onaylatacak.

  3. Personel doldurduğu ek-1 formunun DİJİTALİNİ ( EXCELL), 2 nüsha fotoğraflı form çıktısı ve 2 adet nüfus cüzdan fotokopisini arşiv araştırmasından sorumlu (insan Kaynakları, personel şef. Vs.) kişiye teslim edecek.

  4. Sorumlu kişi ek-3 formundaki kağıt çıktı ile ek-1 dijital formu sıraya koyacak. ( Örn. Ek-1 in 8. Sırasında   Ali ÖRNEK varsa teslim edilen Ek-3 form çıktısının sıralamasında da 8. Sırada Ali ÖRNEK (aynı kişi) olacak)

  5. Personelin teslim ettiği kağıt ortamındaki Ek-3 formları ve nüfus cüzdanı fotokopilerini ve dijital Ek-1 formlarını (CD ortamında) üst yazı ile elden Mülki İdare Amirliğine teslim edecek.

Formlara Ulaşmak İçin Tıklayınız.

İhbar Şikayet